Žinutės iš Klaipėdos ir Vilniaus

Lietuvos Aidas. 1933 04 10. p.3