Naujas gelžkelis

Lietuvos Žinios. 1923 01 03. p.3