Žydų gydymo įstaigos

Lietuvos Žinios. 1923 01 24. p.3