Kas gali baigti statyti Vytautui Didžiajam paminklą?

Lietuvos Aidas. 1933 04 22. p.9