Kauno miesto Tarybos privalomas nutarimas sanitarijos reikalu

Lietuva. 1924 01 31. p.5-7