Valstybės Spaustuvės namų statymo reikalu

Lietuva. 1924 02 09. p.2-3