Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune

Lietuva. 1924 02 09. p.4