Prieš karą ir dabar. Panevėžys

Lietuva. 1924 04 03. p.5