Europietiškas susisiekimas Kaune

Lietuva. 1924 05 26. p.7