Žemės Reformos reikalingumas Kauno mieste

Lietuva. 1924 07 09. p.2