Kauno kanalizacijos ir vandentraukio reikalu

Lietuva. 1924 07 24. p.5