Dėl Jurbarko miesto plėtimo

Lietuva. 1924 08 14. p.4-5