Kauno miesto ūkiškumo reikalu

Lietuva. 1924 09 04. p.4