Del kanalizacijos darbų Kaune

Lietuva. 1924 11 22. p.3-4