Geležinkelis Šiaulių gatvėje

Lietuva. 1924 10 24. p.4-5