Alaus pramonė Lietuvoje

Lietuva. 1923 01 05. p.3-4