Švarumo prižiūrėjimo reikalu

Lietuva. 1923 01 05. p.6