Šiaulių miesto burmistras apie aktualiausius miesto reikalus

Lietuvos Aidas. 1939 01 03. p.6