Aukštaitijoje pasidairius

Lietuvos Aidas. 1939 01 04. p.2