Lietuvos įgijimai savame pajūryje

Lietuvos Aidas. 1939 01 05. p.3