Valdininkų nuosavybės klausimu Kaune

Lietuvos Aidas. 1939 01 13. p.2