Kretinga. Pradėjo veikti linų fabrikas. Baigiama pradžios mokyklos statyba

Lietuvos Aidas. 1939 01 16. p.7