Plateliai. Steigiama nauja vasarvietė

Lietuvos Aidas. 1939 01 18. p.6