Viešieji darbai Šiaulių apskrityje

Lietuvos Aidas. 1939 01 18. p.6