Pradžia miesto centro tuštiems sklypams naikinti

Lietuvos Aidas. 1939 01 27. p.2