Naujas mokslo židinys Luobėje

Lietuvos Aidas. 1939 01 28. p.7