Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti

Lietuvos Aidas. 1939 02 06. p.7