Kaip kuriamas naujasis mūsų uostas

Lietuvos Aidas. 1939 02 20. p.4