Per 20 metų K. Rūda dešimteriopai padidėjo

Lietuvos Aidas. 1939 02 20. p.8