Ką gi ištikro nori Kaunas stayti

Lietuvos Aidas. 1939 02 23. p.3