Dėl ko Kaunas blogai apšviestas. Elektros reikalai

Lietuvos Aidas. 1939 02 23. p.4