Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje

Lietuvos Aidas. 1939 03 11. p.6