Žydų ir lenkų iškabas užtepliojo

Lietuvos Žinios. 1923 02 06. p.3