Dėliai miesto išplanavimo

Lietuvos Žinios. 1923 03 24. p.4