Ar kirs Vytauto Kalno ąžuolyną

Lietuvos Žinios. 1923 05 23. p.4