Taisykime šaligatvius

Lietuvos Žinios. 1923 05 25. p.2