Miesto maudyklės

Lietuvos Žinios. 1923 06 05. p.3