Miesto restoranas ir salė susirinkimams

Lietuvos Žinios. 1923 06 08. p.3