Gelžkelio gale - kurortas

Lietuvos Žinios. 1923 06 12. p.3