Iš Klaipėdos krašto gyvenimo

Lietuvos Aidas. 1939 03 30. p.8