Kaip tvarkys miestą ir apskr. miestelius

Lietuvos Aidas. 1939 04 11. p.6