Šakiai. Įsakymas viešbučiams ir nakvynės namams tvarkyti

Lietuvos Aidas. 1939 04 12. p.6