Prie Vidaus Reikalų Ministerijos sudaromas Krašto Statybos Komitetas

Lietuvos Aidas. 1939 04 13. p.8