Kauno-Vilniaus plentui tiesti paskirta 100.000 lt

Lietuvos Aidas. 1939 04 19. p.6