Ko sieks priimtas kaimo statybos įstatymas

Lietuvos Aidas. 1939 04 26. p.5