Krašto Statybos Komiteto darbų planas

Lietuvos Aidas. 1939 05 04. p.3