Alytaus vasarvietėje sezonas prasidės gegužės 15 d.

Lietuvos Aidas. 1939 05 11. p.5