Lietuvos pajūrio išplanavimo reikalu

Lietuvos Aidas. 1939 05 17. p.4