Miestelis skirstosi į viensėdžius... Linkmenų miestelis seniau ir dabar

Lietuvos Aidas. 1939 05 19. p.7