Moderninami ir tiesiami vieškeliai

Lietuvos Aidas. 1939 05 22. p.7